Yatak yarası bakımı günümüzde hastane koşullarında kısa süreli tekniklerle uygulamalar sağlanarak kişinin tedavi süreci vakit kaldığı ölçüde hemşirelerin ilgilenebildiği süreye göre sunulur. Fakat günümüzde bu evde sağlık firmaları tarafından özel olarak kişiye tanımlanmış hemşire ve doktorlar eşliğinde daha çabuk atlatılabilir ve senkronik bir şekilde yönetilebilir. Anadolu evde sağlık firması bu alanda uzun yıllardır ortaya koyduğu deneyim ile ihtiyaca yönelik personel ekibi ile beraber ev ortamında yatak yarası oluşumu başlamış bir hastaya yönelik tedavi süreci sunar.

Yatak yarası bakımı 4 farklı evresi bulunur. Bu evrelere yönelik olarak tahribatı daha da azaltabilmek adına sağlık firmaları tarafından ev ortamında kapsamlı ve yerinde müdahaleler uygulanabilir. Burada önemli olan bu alanda uzmanlığı bulunan hemşireler tarafından doğru tekniklerle sürecin kontrollü bir şekilde yönlendirilebilmesidir. Bası yarası adı verilen yatak yaralarının ilk evresinde henüz deri bütünlüğünü yitirmemiş, derin olmayan bir ağrı ile kaybolmaya hazır bir kızarıklık bulunur. İkinci evreye geçiş yapıldığında ise deri yüzeyinde tabakalanma ve doku bozulmasına yönelik yavaş yavaş yara oluşumu başlar. Üçüncü evre artık derinin alt dokusu dahil olacak şekilde tüm dokularda genel bir etkilerinin söz konusudur. Derin bir krater görünümünde oluşmuş yara kabuklanmaya doğru evrilirken ağrı oluşumu zamanla azalır. 4. ve son evrede derinin tüm tabakaları etkilenir. Kas ve kemik dokuları dahi tahribata yol açar. Enfekte durumuna geçer ve ağrı hiç hissedilmez.

Burada bahsedilen her evrenin tedavi süreci birbirinden farklıdır. Önemli olan ilk evrede hastayı en doğru tekniklerle rahat hale getirebilmek ve yara oluşumunu bölgeden uzaklaştırabilmek hızlı bir şekilde doku onarımını sağlamak gerekir. Yara olan kısmın basıncını azaltabilmek ve bu basıncı diğer bölgeleri yayabilmek için yumuşak pozisyonlu bir yatak ya da minder ile süreç desteklenir. Hastanın bulunduğu oda sürekli olarak hava sirkülasyonu ile temiz tutulmaya hem fizyolojik hem psikolojik olarak iyi bir durumda olmasına özen gösterilir. İlk evrede yatış pozisyonu oldukça önemlidir. Beslenme düzeni büyük önem taşır. İkinci evredeki bir yatak yarası farklı dokulara sıçrama gösterdiği anlamına gelir. Yara alanına basınç oluşturulabilecek her türlü etken ortadan kaldırılır. Yaklaşık 2 saatte bir bulunduğu pozisyonu değiştirilir. Firmamız İstanbul ili ve çevre bölgelerden iletişime geçtiğiniz anda tüm bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetebilecek personel ekibini tarafınıza ulaştıracaktır.